Vrienden van de Boys


De 'Vrienden van de Boys' is misschien wel de grote onbekende binnen de Spoordonkse Boys. Toch bestaat Vrienden van de Boys (voorheen Club van 100 leden en donateurs) al vele jaren en zet zij zich in voor de realisatie en ondersteuning van initiatieven binnen de vereniging.

 

De Vrienden van de Boys wordt gevormd door mensen die de voetbalvereniging Spoordonkse Boys een warm hart toedragen. De Vrienden van de Boys kan niet zonder deze mensen, die zich met veel energie en passie voor de vereniging inzetten om doelen te realiseren, die eerder niet haalbaar leken. Met de financiële bijdrage van de leden heeft Vrienden van de Boys in de afgelopen jaren al vele initiatieven en projecten binnen de vereniging gerealiseerd en/of financieel ondersteunt. Zij vormen de onbekende kracht binnen de vereniging.

Het doel
De 
Vrienden van de Boys heeft een brede focus, welke de gehele vereniging omvat. Het doel hiervan is de realisatie en financiële ondersteuning van initiatieven, welke ten goede komt aan de leden en bezoekers van voetbalvereniging Spoordonkse Boys. De initiatieven welke door de Vrienden van de Boys wordt ondersteund, zijn vaak gericht op het verbeteren van de faciliteiten rondom pupillen-, junioren- en senioren elftallen. Ook verbeteringen aan de accommodatie worden vaak hierdoor ondersteund.
 

Recente resultaten

– Reserve banken

– Aanschaf reserve tenue's en hesjes jeugdelftallen

– Speeltoestellen

– TV

– Jeugdscheidsrechterkleding

– Bijdrage jaarlijkse sport en speldag

 

Uitstapje Vrienden van de Boys

Niet alle leden van de Vrienden van de Boys kennen elkaar maar steunen wel gezamenlijk de Spoordonkse Boys. Om deze bijzondere Club kennis met elkaar te laten maken organiseert de Sponsorcomissie jaarlijks een uitje waar je je geheel vrijwillig voor kunt aanmelden voor eigen rekening.

 

Lid worden
Natuurlijk kan iedereen lid worden. Je hoeft geen lid van voetbalvereniging Spoordonkse Boys te zijn om lid te mogen worden. Hoe meer leden de Vrienden van de Boys heeft, hoe meer initiatieven zij kan realiseren. Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 25,- per jaar en aanmelden via onderstaand formulier.

Inschrijfformulier Vrienden van de Boys
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: v.v. Spoordonkse Boys omdoorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het bedrag van uw rekening af te schrijven wegens: lidmaatschap Vrienden van de Boys en uw bank om doorlopened een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van: v.v. Spoordonkse Boys
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
 
*
*
*
*
*
Terug naar boven