Sponsoring

In een ver verleden zijn enkele leden van onze vereniging begonnen de Oirschotse bedrijven te 
vragen of zij een bijdrage wilden leveren aan het voortbestaan van "de voetbalclub". Dit alles ging 
toen gewoon nog met kwitantiebonnetjes en in goed vertrouwen, zoals dat nu ook nog het geval is. 
Deze mensen hebben echter toen al de basis gelegd voor wat de sponsoring nu is. Enkele jaren 
geleden is, als gevolg hierop, de "sponsorcommissie" in het leven is geroepen om het sponsor- 
gebeuren binnen de vereniging een professioneler karakter te geven. 

We zijn begonnen met de reeds bestaande sponsors een contract aan te bieden. In dit contract 
staat vermeld welke sponsoring het betreft, tegen welke prijs en voor welke termijn. Zodoende is 
zowel voor de vereniging als voor de sponsor te allen tijden duidelijk na te gaan tot wanneer de 
sponsoring loopt en wat het kost. 

Elk jaar wordt een termijn van het contract gefaktureerd totdat de sponsor zijn gehele bedrag heeft 
voldaan. Tegen de tijd dat de termijn van het contract verloopt wordt de sponsor benaderd door een 
vaste contactpersoon binnen de commissie voor een nieuwe termijn. De sponsor wordt dan de 
mogelijkheid gegeven zijn contract wel of niet te verlengen. Hij of zij is dan natuurlijk ook altijd vrij 
om zijn contract uit te breiden of in te krimpen, alles in overleg met de sponsorcommissie.

Naast de huidige sponsors zijn we natuurlijk ook steeds bezig nieuwe potentiele sponsors te 
vinden. Tegen een volgens ons niet al te hoge prijs kun je als Oirschotse ondernemer, 
of daarbuiten, je bedrijf meer bekendheid geven. De ervaring leert echter dat het voor een groot aantal 
sponsors niet alleen om de bekendheid van het bedrijf te doen is. Ze doen het vooral omdat ze  
Spoordonkse Boys een warm hart toedragen. 

Dus ken je nog bedrijven of particulieren die graag via één of meer van onze sponsor- 
mogelijkheden hun naam willen uitdragen, of alleen maar de club willen steunen,
informeer dan bij de sponsorcommissie. 
Terug naar boven